Spelen, leren en beleven op de boerderij!             Neem contact op

Spelen, leren en beleven op de boerderij!             Neem contact op

Spelen, leren en beleven op de boerderij!             Neem contact op

Contact

Voor vragen over beschikbare opvangplaatsen neemt u contact op met This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Wij ontvangen graag per mail uw gewenste opvangdagen, startdatum en de (verwachte) geboortedatum van uw kind.

Aanmelden kan 9 maanden voorafgaand aan de gewenste startdatum.

Broertjes en zusjes van kinderen die al gebruik maken van de opvang hebben voorrang bij aanmelding.
Zij kunnen zich al eerder dan 9 maanden voor de gewenste startdatum aanmelden.
Zodra wij u passende opvangplaatsen aan kunnen bieden ontvangt u een uitnodiging voor een vrijblijvende rondleiding.

Mocht u na de rondleiding gebruik willen maken van het aanbod dan vragen wij één van onderstaande inschrijfformulieren in te vullen.

Kinderdagverblijf

Buitenschoolse opvang

Peuteropvang

Openingstijden

Kinderopvang Buitengewoon is elke werkdag m.u.v. officiële feestdagen geopend van 07.15u tot en met 18.15u