Spelen, leren en beleven op de boerderij!             Neem contact op

Spelen, leren en beleven op de boerderij!             Neem contact op

Spelen, leren en beleven op de boerderij!             Neem contact op

Groene pedagogiek

Kinderen halen veel plezier uit het klimmen, klauteren, rennen en ontdekken van de natuur. Echter biedt de natuur meer dan alleen maar plezier. Door te spelen, ervaren, voelen, ruiken en proeven leren kinderen belangrijke lessen in het leven. Het pedagogisch beleid is er op gericht om de kinderen te ondersteunen in zowel een gezonde emotionele, sociale en persoonlijke ontwikkeling en hen maximaal te laten profiteren van alles wat de natuur en de boerderij te bieden heeft.

Naast een uitdagende omgeving zijn wij een huiselijke plek waar kinderen iedere dag kunnen genieten van rust, ruimte, positieve aandacht, respect, veiligheid en geborgenheid.

 • Emotioneel
  Over een wiebelige balk lopen of je hand in de bek van een kalfje stoppen kunnen momenten zijn van persoonlijke overwinning en groei. Er worden angsten en onzekerheden overwonnen en het kind krijgt een gevoel van zelfvertrouwen: “Ik kan het!”.
 • Sociaal
  Buitenactiviteiten stimuleren tot samenwerking en samenspel. Voor het tillen van een zware tak heb je soms hulp nodig van een ander om je doel te bereiken. Hieruit ontstaat gevarieerd samenspel met overlegmomenten, constructieve en speelse ontdekkingen en geeft het geheel veel plezier.
 • Persoonlijk
  Binnen de agrarische kinderopvang krijgt ieder kind de ruimte om zichzelf te kunnen zijn. We volgen het tempo van uw kind. Door te ervaren leren kinderen eigen grenzen en interesses kennen. Dagelijks kijken we naar de behoeftes van uw kind en sluiten hierop aan door middel van een persoonlijke benadering en activiteiten die aansluiten bij zijn of haar interesses en ontwikkeling.
 • Normen en waarden
  In de dagelijkse omgang met (speel)materiaal, de natuur, de planten en dieren, leren kinderen wat normen en waarden zijn. Door positieve bevestiging van medewerkers leren kinderen welk gedrag acceptabel is. Wanneer een kind een grens overgaat in de omgang met anderen, dieren, natuur of materialen zal de pedagogisch medewerker aan het kind aangeven dat zij een grens zijn overgegaan.

Voor onze uitgebreide visie op groene pedagogiek verwijzen we u graag door naar bijgaande brief.

Visie op Groen