Spelen, leren en beleven op de boerderij!             Neem contact op

Spelen, leren en beleven op de boerderij!             Neem contact op

Spelen, leren en beleven op de boerderij!             Neem contact op

Team

De pedagogisch medewerkers zijn allen professioneel geschoold en zijn speciaal geselecteerd op affiniteit met het buitenleven, de boerderij en de natuur. Regelmatig krijgen onze pedagogisch medewerkers training op het gebied van de groene pedagogiek.

De pedagogisch medewerker stimuleert in zijn of haar werk de emotionele, sociaal en persoonlijke ontwikkeling van uw kind. Elke groep kent vaste pedagogisch medewerkers waardoor er een veilige omgeving ontstaat voor het kind.

Team kinderopvang buitengewoon