Spelen, leren en beleven op de boerderij!             Neem contact op

Spelen, leren en beleven op de boerderij!             Neem contact op

Spelen, leren en beleven op de boerderij!             Neem contact op

Verenigde Agrarische Kinderopvang (VAK)

Kinderopvang Buitengewoon is aangesloten bij het landelijk netwerk ‘Verenigde Agrarische Kinderopvang’ (VAK). De coöperatie biedt ondersteuning bij het starten en exploiteren van een kinderdagverblijf op een agrarisch bedrijf. Het VAK biedt agrarische ondernemers, advies, training, begeleiding en ondersteuning, onderling contact en een uitgebreid kwaliteitsysteem.

Daarnaast bieden zij de ‘VAK-formule’. Een groene werkwijze en visie op pedagogiek die bijdraagt aan een gezonde, natuurlijke opvoeding van jonge kinderen. Het groene accent is speciaal voor de VAK kinderopvang ontwikkeld en gaat in op de belevingswereld van de kinderen op een agrarische kinderopvang.

Voor meer informatie over de VAK: www.agrarischekinderopvang.nl