Spelen, leren en beleven op de boerderij!             Neem contact op

Spelen, leren en beleven op de boerderij!             Neem contact op

Spelen, leren en beleven op de boerderij!             Neem contact op

Veiligheid & hygiene

Kinderopvang Buitengewoon voldoet aan alle eisen van de kinderopvang. Door te werken volgens de richtlijnen van de VAK voldoen wij aan alle wettelijke eisen. Daarnaast krijgen we jaarlijks inspectie van de GGD.

 • GGD
  De GGD komt elk jaar steekproefsgewijs op inspectie om de opvang te controleren op het gebied van veiligheid en gezondheid. Inspectierapporten van GGD zijn voor u inzichtelijk en in te zien via de volgende 2 links.
  GGD rapporten KDV
  GGD rapporten BSO
 • Hygiëne
  Binnen de kinderopvang maken wij gebruik van een uitgebreid hygiëne plan gebaseerd op de richtlijnen van de GGD. In het plan staan onder andere regels en voorwaarden op het gebied van schoonmaak, persoonlijke hygiëne, voedselveiligheid en de omgang met dieren. Dagelijks worden controlelijsten met betrekking tot deze onderwerpen met zorg ingevuld en gecontroleerd.
 • EHBO en BHV
  In het gebouw zijn brandblusmiddelen (blusdekens, brandhaspels en brandblussers) en EHBO middelen aanwezig. Conform wetgeving zijn er tijdens werkuren altijd voldoende EHBO’ers en BHV’ers aanwezig. Daarnaast krijgen wij elk jaar inspectie van de brandweer en word er twee keer per jaar een brandoefening georganiseerd.
 • Inrichting
  Bij de bouw van de kinderopvang is er rekening gehouden met een brand- en kindveilige omgeving. Al het meubilair voldoet aan de laatste wettelijke eisen, er is gebruik gemaakt van veiligheidsglas en het gebouw is voorzien van een volledig nieuw ventilatiesysteem.

   

  Ook de buitenruimte is ingericht met veilige speeltoestellen of speelaanleidingen. De buitenruimte is omheind met veilig en gekeurd hekwerk.

 • Regels en afspraken
  Samen maken en houden we het veilig. Om dit te bewerkstelligen zijn er voor zowel pedagogisch medewerkers, kinderen, ouders en boer afspraken gemaakt in het kader van de veiligheid en gezondheid. Deze afspraken zijn gebundeld tot het werkplan veiligheid en gezondheid en huisregels. Deze documenten zijn voor iedereen inzichtelijk en te vinden in de informatiemap gelegen in de centrale keuken.